Jakie normy musi spełniać projekt konstrukcji domu?

Większość z nas chciałaby mieć swój własny dom, w którym można odpocząć po ciężkim dniu pełnym obowiązków i spędzić czas razem z rodziną i z przyjaciółmi. Aby zrealizowanie tego marzenia było możliwe, konieczne jest jednak nie tylko samo wzniesienie budynku, ale także dopełnienie różnych formalności. Jakie normy musi spełniać projekt konstrukcji domu? I co mówi o tym polskie prawo? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Projekt budowlany a zmiany w prawie

Z dokumentu, jakim jest Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dowiadujemy się o nowym podziale projektu budowlanego na trzy części. Czytamy tam m.in., że:

„3. Projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący […],

2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:

 1. układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 2. zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 3. charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 4. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 5. projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 6. charakterystykę ekologiczną,
 7. informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 8. opis dostępności dla osób niepełnosprawnych […],

3) projekt techniczny obejmujący:

 1. projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 2. charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 3. projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 4. w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 5. inne opracowania projektowe.”

Jakie normy musi spełniać projekt domu?

Projekt budowlany, który jest podstawą wzniesienia nowego budynku musi więc spełniać określone wymagania. Oczywiście normy te różnią się nieco w zależności od tego, jakie jest przeznaczenie obiektu oraz jak zaawansowane prace zostały zaplanowane. W większości przypadków konieczne jest jednak przygotowanie szeregu informacji dotyczących zarówno samej działki, jak i konstrukcji budynku. Jeśli chodzi o ostatni czynnik to na szczególną uwagę zasługuje punkt trzeci przytoczonego fragmentu, czyli część określona, jako „projekt techniczny”. Zawiera on informacje dotyczące konstrukcji obiektu, poparte zaawansowanymi obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. Projekt zawiera także charakterystykę energetyczną – tworzone obecnie domy muszą bowiem spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące energooszczędności. Konieczne jest także określenie rodzaju wykorzystywanych rozwiązań technicznych i materiałów. Całość powinna zawierać różnego typu wyliczenia i rysunki, które uszczegóławiają to, co zostało opisane w formie słownej.

projekcie architektoniczno-budowlanym znajdują się także niezbędne dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, powierzchnia z wyodrębnieniem części nadziemnej i podziemnej (jeśli występuje), kubatura ogrzewana i nieogrzewana. Projektowanie konstrukcji domów to również obliczenia wytrzymałości ścian nośnych, stropów, parametry termoizolacyjne materiałów, czy przepustowość wentylacji.

Profesjonalne realizacje – nasza oferta

Tworzenie projektów domów, niezależnie od ich rodzaju, nie jest łatwym zadaniem. Pod uwagę należy wziąć bowiem zarówno funkcjonalność, jak i kwestie estetyczne, które decydują o tym, czy efekt końcowy zaspokoi oczekiwania zleceniodawcy. Kluczowe znaczenie ma więc skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy wiedzą, jakie normy musi spełniać każdy projekt.

Jeśli szukasz wsparcia fachowców, sprawdź naszą ofertę. Wykonujemy projekty domów drewnianych i murowanych, nowoczesnych i tradycyjnych, wysokich i niskich, jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wsłuchujemy się w opisywane potrzeby, a następnie tworzymy oryginalne projekty, które łączą w sobie ponadczasowość i innowacyjność. O wysokiej jakości naszych usług świadczą opinie setek zadowolonych klientów dla których już wykonaliśmy nasze realizacje. Nie czekaj: już dziś odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.