uzdatnianie wody

Projekty stacji uzdatniania wody

Projekt stacji uzdatniania wody musi uwzględniać szereg czynników – począwszy od parametrów doprowadzanej wody, przez rodzaje zanieczyszczeń po przeznaczenie wody uzdatnionej i potrzebną jej objętość. Równie istotne są możliwości finansowe i terenowe Inwestora.

Stacja uzdatniania wody niezbędna jest w przypadku tworzenia regionalnej lub miejskiej sieci wodociągowej. Stanowi również znaczne usprawnienie wielu procesów technologicznych, w których wykorzystywana jest woda lepszej jakości niż ta dostępna w wodociągach. Na budowę stacji uzdatniania wody decydują się również właściciele prywatnych posesji, gospodarstw rolnych czy obiektów usługowych.

Inwestor zlecający nam wykonanie projektu stacji uzdatniania wody otrzymuje nie tylko wizualizację stacji, ale również dokładne obliczenia technologiczne oparte na analizie wody zasilającej oraz doradztwo dotyczące doboru technologii. Każdy nasz projekt uwzględnia takie czynniki jak:

  • źródło wody – m.in. rzeka, studnia, źródło gruntowe;
  • proces uzdatniania – wybór między koagulacją, flokulacją, filtracją, dezynfekcją, czy odkamienianiem;
  • bezpieczeństwo – odporność stacji na różnego rodzaju zagrożenia i awarie, np. zanieczyszczenia;
  • zgodność z prawem – spełnienie lokalnych oraz krajowych przepisów dotyczących jakości wody.

Naszym celem jest dostosowanie projektu do lokalnych warunków oraz stworzenie planu stacji uzdatniania wody, który będzie spełniał obowiązujące normy. Stacja musi dostarczać wodę bezpieczną i zgodną ze standardami jakościowymi.

Jak działa stacja uzdatniania wody?

Konstrukcja stacji uzdatniania wody powinna pozwolić na uzyskanie wody pitnej o określonych parametrach lub pozbawionej zanieczyszczeń wody technologicznej. Proces uzdatniania może uwzględniać następujące etapy:

  • filtracja,
  • demineralizacja,
  • zmiękczanie,
  • dezynfekcja,
  • odgazowywanie.

W naszych projektach stosujemy rozwiązania technologiczne, pozwalające na poddanie przepływającej wody wszystkim procesom niezbędnym do jej oczyszczenia. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji inżynierskich pozwala nam na przygotowanie projektu w pełni funkcjonalnej i bezpiecznej dla użytkowników i środowiska stacji uzdatniania wody. Oferujemy również profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiednio przystosowanej do Państwa potrzeb stacji. Nasze usługi obejmują także nadzór nad przebiegiem jej budowy.