szkielet budynku

Konstrukcje inżynierskie – Szczecin

Wykonywanie projektów budynków mieszkalnych jest jedną z popularniejszych specjalizacji biur architektonicznych. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, oferujemy usługi, w których zakresie projektujemy konstrukcje inżynierskie. Biuro architektoniczne Bogdan Adamczyk ze Szczecina działa na rynku już od 35 lat. Tak długi okres świadczenia usług projektowania domów  pozwolił nam zdobyć doświadczenie oraz do perfekcji opanować dziedzinę, jaką są rozmaite budowle techniczne. Naszą specjalnością są zbiorniki, dlatego w szczególności projektujemy:

• konstrukcje oczyszczalni ścieków,
• konstrukcje stacji uzdatniania wody,
• inne konstrukcje inżynierskie do gromadzenia i przetwarzania wody i ścieków.

W ramach projektów technicznych wykonujemy również dokumentację architektoniczną przemysłowych obiektów budowlanych, w tym hal stalowych. Uwzględniamy w niej wszystkie aspekty obiektu, począwszy od jego przeznaczenia, przez wymiary działki i rodzaj gruntu, po wyposażenie, takie jak suwnice, profil produkcji czy planowaną rozbudowę. Projektując konstrukcje stacji uzdatniania wody czy konstrukcje oczyszczalni ścieków, nie zapominamy wymogach technicznych i normach, jakie muszą spełniać konstrukcje inżynierskie.

Z jakich elementów składa się projekt konstrukcji inżynierskiej?

Profesjonalny projekt konstrukcji inżynierskiej, zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego obowiązującą od 19 września 2020 r., składa się z trzech części:

  • projektu zagospodarowania terenu – w tym: dane o usytuowaniu projektowanego obiektu, sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, a także informacje o obszarze oddziaływania obiektu;
  • projektu architektoniczno-budowlany – w tym: forma architektoniczna projektowanego obiektu, sposób użytkowania obiektu, charakterystyczne parametry techniczne, opinia geotechniczna, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie;
  • projektu technicznego – w tym: wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystyka energetyczna, rozwiązania techniczne oraz materiałowe, opracowania instalacyjne.

Odpowiednie projektowanie, budowa i utrzymanie konstrukcji są kluczowe dla zapewniania dostępu do niezbędnych zasobów w sposób zrównoważony i bezpieczny.

Jeśli chcą wiec Państwo współpracować z profesjonalnym biurem projektowym, zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub e-mailowego.